Kurs operatora drona

20.12.2020

Kurs operatora drona

 

Uczniowie kształcąc się w zawodzie technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu, ukończyli kurs operatora drona.

Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne oraz nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych pilotażu drobna. Po zdaniu egzaminu państwowego, uczestnicy otrzymali świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego.

Szkolenie bezpłatnie przeprowadził Pan Szymon Łukasik z Firmy DroneLand. Dziękujemy.

Renata Czarnota

 

« inne aktualności