Witamy w naszym serwisie :)

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21

    

  Rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacyjnym

 

Szkolny zestaw podręczników 2020/2021

 

logoeu.jpg

Centrum Kompetencji Zawodowych

 

Program wsparcia kompetencji kluczowych

Wyniki matur

 

Szanowni absolwenci

Informuję, że od jutra - 11 sierpnia 2020 r. można odbierać wyniki egzaminu maturalnego
w sekretariacie szkoły w godzinach  od 7:00 do 15:00.

Wchodząc na teren szkoły proszę pamiętać maseczkach, dezynfekcji rąk, wskazany jest również własny długopis.

Wyniki można sprawdzić na stronie OKE Kraków: https://obieg.oke.krakow.pl/login_form.php logując się hasłami, które otrzymaliście w szkole w pierwszym dniu matury.

Nie podajemy wyników matur i haseł przez telefon.

Jest możliwość odebrania matury przez inną osobę, np. rodzica/opiekuna. Wówczas ta osoba musi się zgłosić z upoważnieniem, napisanym przez Was.

Upoważnienie musi zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru wyników, jej numer dowodu osobistego, imię i nazwisko osoby upoważniającej.

Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego
w części pisemnej może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony

oraz

  1. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa do Dyrekcji Szkoły pisemne oświadczenie
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (deklarację)  - w załączeniu.

https://drive.google.com/file/d/1uunkuM_32fwreFVeL20o9VcclM-k7aoV/view?usp=sharing

W przypadku braku możliwości dostarczenia deklaracji do szkoły bardzo proszę
o dostarczenie jej wypełnionego i podpisanego skanu / zdjęcia na e – mail: zs2@powiat.bochnia.pl

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. (część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana).

 

 

 

 

   
 

 

 

NASI PARTNERZY

 

informacje o Bochni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualności

Kurs operatora koparek -III edycja

27.07.2020

Zakończyliśmy III edycję kursu operatora koparko – ładowarki i operatora koparki jednonaczyniowej. Kurs zrealizowano w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

>>>więcej informacji<<<

III edycja kursu spawacza elektrycznego MAG

27.07.2020

 

Zakończyliśmy III edycję kursu spawacza elektrycznego MAG w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancja sukcesu ucznia na rynku pracy”.

>>>więcej informacji<<<

Stolarz. Szkoła – Twoja przyszłość

08.07.2020

Już od kilku lat nasza szkoła współpracuje z zakładem stolarskim pana Jakuba Ćwiąkały w Gierczycach, gdzie uczniowie mogą zdobyć atrakcyjny na rynku pracy zawód stolarza.

Dron -III edycja

01.07.2020

 

Zakończyła się III edycja kursu operatora drona (VLOS, BVLOS).  Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

 

>>>więcej informacji<<<

Warsztaty z Odnawialnych Źródeł Energii

29.06.2020

 

Warsztaty z zakresu OZE

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu tematyki związanej z Odnawialnyim Żródłami Energii.

>>>więcej informacji<<<

 

III edycja MK-Power

29.06.2020

Zakończyła się ostatnia edycja szkolenia z zakresu obsługi nakładki geodezyjnej MK Power. Szkolenie zrealizowane zostało w ramach odbywającego się w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

 

>>>więcej informacji<<<

Dzień Geodety

07.03.2020

5 marca  Dniem Europejskiego Geodety i Geoinformacji.

Ćwiczenia geodetów

03.03.2020

Geodeci z klasy I d wyszli w teren.