POWER ERASMUS +

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni realizuje projekt pod nazwą „Praca, nauka i europejskie doświadczenie – staż zawodowy uczniów
Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni”.

 

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus + sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, konkurs 2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów kształcących się w klasach drugich i trzecich w zawodach: technik budownictwa, technik reklamy, technik architektury krajobrazu.

Główne cele projektu:

  •  nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik reklamy, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa;
     
  • podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego branżowego;
     
  • rozwinięcie wśród uczestników umiejętności społecznych, osobistych, kulturowych;
     
  • wdrażanie uczestników do mobilności zagranicznych i swobodnego poruszania się na rynku pracy.

 

Miejsce realizacji projektu - Grecja

Czas trwania praktyk - 2 tygodnie

 

Aby wziąć udział w rekrutacji do projektu należy:

 

 

Wyniki rekrutacji:

 

I mobilność    termin 12 -25. 09.2021 r.

 

 

II mobilność      termin 26.09 -09.10 2021r.