Kurs operatora koparek

Kursy operatora koparek

 

Zakończyliśmy III edycję kursu operatora koparko – ładowarki i operatora koparki jednonaczyniowej. Powyższe formy wsparcia zostały zrealizowane w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Tym razem grupa 17 uczniów uczestniczyła w kursie operatora koparko – ładowarki i 10 uczniów w kursie operatora koparki jednonaczyniowej. Dzięki temu uczniowie zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje, które z pewnością pozwolą im na lepsze przygotowanie się do wykonywania wybranego przez nich zawodu i umożliwią zwiększenie szans na rynku pracy.

Renata Czarnota

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdjęcia wykonali Adam Wojcieszko i Jakub Mytnik