Dron -III edycja

 

Kurs operatora drona

 

Zakończyła się III edycja kursu operatora drona (VLOS, BVLOS). W zajęciach wzięło udział 5 uczennic, kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Celem szkolenia było przygotowanie teoretyczne i zdobycie odpowiednich umiejętności praktycznych pilotażu drona. Kurs zakończył się egzaminem państwowym, po zdaniu którego każdy uczestnik uzyskał świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO), które uprawnia do lotów związanych ze świadczeniem takich usług jak np. wykonywanie zdjęć, filmowanie, monitoring, loty badawcze. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Karoliny Gazdy i Weroniki Brydniak