Warsztaty z Odnawialnych Źródeł Energii

 

Warsztaty z zakresu OZE

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu tematyki:

  • Instalacje fotowoltaiczne,
  • Instalacje solarne,
  • Pompy ciepła PCCO,
  • Pompy ciepła wody PCWU, PCWB.

Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z danej tematyki, zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu energetyki odnawialnej.

W zajęciach wzięli udział uczniowie kształcący się w zwodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik budownictwa. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

 

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zdjęcia wykonała Pani Paulina Smaczna - Laboratorium Edukacyjno – Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini