III edycja MK-Power

 

III edycja kursu obsługi nakładki geodezyjnej MK Power

 

Kolejna grupa uczniów odbyła 16 – godzinne szkolenie z zakresu obsługi nakładki geodezyjnej MK Power. Była to już III i ostatnia edycja tego szkolenia. Zrealizowane zostało w ramach odbywającego się w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Podczas zajęć młodzież poznała metody praktycznego zastosowania wykorzystania programu MK Power i doskonaliła umiejętności z zakresu obsługi programów do tworzenia map numerycznych. W zajęciach wzięło udział 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik geodeta.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego