III edycja wózki widłowe

 

III edycja kursu - operator wózka widłowego

 

Kolejna forma wsparcia z jakiej skorzystali nasi uczniowie w ramach realizowanego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, to kurs  na operatora wózka widłowego. Była to III edycja tego szkolenia. Wzięło w nim udział  16 uczniów. Kurs zakończył się egzaminem państwowym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymali uprawnienia do obsługi wózka widłowego.

Renata Czarnota

Zdjęcia wykonała Julia Piwowarczyk 

 

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego