ArchiCad III edycja

III edycja kursu obsługi programu Archi Cad

 

Zakończyła się również III edycja 30 – godzinnego kursu obsługi programu Archi Cad – I, II stopień. Wzięło w nim udział 8 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik drogownictwa. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Celem zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu, posługiwanie się narzędziami Archi Cad, wykonywanie rysunków technicznych projektów budynków, wykonywanie wizualizacji, przygotowywanie rysunków do druku. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Renata Czarnota

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zdjęcia wykonał Michał Bienias