BIMestiMate

Kurs obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate

Grupa 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik architektury krajobrazu, wzięła udział w 24 - godzinnym kursie obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate.  Jest to kolejna forma wsparcia z jakiej skorzystali, dzięki realizacji w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Była to już III edycja tego szkolenia, którego celem było poznanie podstawowych zasad i metod sporządzania kosztorysów budowlanych. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz imienny certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

Renata Czarnota

Zdjęcia wykonała Zuzanna Krzywda  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego