III edycja Sketuchp

III edycja szkolenia z obsługi programu komputerowego Sketchup

 

Zakończyła się III edycja 32 – godzinnego szkolenia z obsługi programu komputerowego Sketchup. W zajęciach wzięło udział 5 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Kurs został zorganizowany w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z możliwościami programu Sketchup, a w szczególności zostały poruszone takie zagadnienia, jak: konfiguracja programu do pracy, posługiwanie się podstawowymi narzędziami, modelowanie 3D, budowanie i modyfikowanie brył, renderowanie i oświetlenie modeli. Na zakończenie szkolenia uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty.

Renata Czarnota

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego