Kurs rysunku odręcznego

Kurs rysunku odręcznego

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” nasi uczniowie skorzystali ze 100 – godzinnego kursu rysunku odręcznego. Była to już III edycja tego szkolenia. Zajęcia prowadzone były w formie ćwiczeń w zakresie warsztatu rysunkowego i technik rysunkowych ołówkiem, węglem.

Celem kursu było również wykształcenie wyobraźni przestrzennej, poznanie zasad kompozycji i perspektywy. W zajęciach wzięło udział 5 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa i technik drogownictwa.

Zdjęcia wykonał Pan Mateusz Grymek

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego