Laboratorium AGH w Miękini

Zajęcia laboratoryjne – AGH w Miękini

Uczniowie klasy III kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, wzięli udział w warsztatach w Laboratorium Edukacyjno-Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

Spotkanie odbyło się w formie warsztatów praktycznych i pokazów z zakresu odnawialnych źródeł energii, dotyczących m.in.  instalacji grzewczych, kolektorów słonecznych, małych turbin wiatrowych. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu energetyki odnawialnej, poszerzenie ich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Zajęcia zostały zorganizowane w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia

Laboratorium AGH Miękinia