BIMestiMate -kosztorysowanie

Kurs obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate

 

Kolejna forma wsparcia w ramach projektu„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, z jakiej skorzystali nasi uczniowie, to kurs obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate. Celem szkolenia było poznanie podstawowych zasad i metod sporządzania kosztorysów budowlanych. Wzięło w nim udział
5 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Na zakończenie uczestnicy otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu oraz imienny certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

Renata Czarnota

Zdjęcia wykonał Jakub Mytnik

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego