AutoCad II

Kurs obsługi programu Auto Cad II

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa, ukończyli 60 – godzinny kurs obsługi programu komputerowego Auto Cad I, II, III stopień. Była to II edycja tego szkolenia. Wzięło w nim udział 5 uczniów. Kurs podzielony był na trzy zróżnicowane stopnie, które swoim zakresem obejmowały podstawę programu, obiekty wektorowe – tworzenie i modyfikacja, zaawansowaną edycję obiektami zewnętrznymi oraz tworzenie i modelowanie przestrzeni 3 D. Szkolenie zostało przeprowadzone w ramach realizowanego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

 

Renata Czarnota

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego