Koparko-ładowarki

 

Kurs operatora koparko-ładowarki

 

Tym razem 17 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w II edycji kursu na operatora koparko – ładowarki. Jest to kolejne szkolenie zorganizowane w ramach projektu„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Na zakończenie kursu wszystkich uczestników czekał egzamin państwowy sprawdzający stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej obsługi koparko – ładowarki.

Renata Czarnota

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego