Pompy ciepła

Warsztaty z pomp ciepła

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, uczestniczyli w dwóch kolejnych warsztatach, tym razem z zakresu pomp ciepła. Podczas zajęć zapoznali się m.in. z budową i rodzajami pomp ciepła wody użytkowej PCWU, wody basenowej PCWB, z warunkami i możliwościami zabudowy pomp ciepła PCWU i PCWB, budową i rodzajami pomp ciepła dla ogrzewania budynków PCCO, warunkami i możliwościami zabudowy pomp ciepła PCCO,  aspektami właściwego doboru pomp ciepła PCCO. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach praktycznych dotyczących montażu i uruchamiania m.in. pomp ciepła PCCO SPLIT. Tak jak ostatnio zajęcia odbyły się w Instytucie Zrównoważonej Energii „Miękinia”. Były możliwe do zrealizowania dzięki odbywającemu się w szkole projektowi „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancja sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Renata Czarnota

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego