ArchiCad II edycja

II edycja kursu obsługi programu Archi Cad

Zakończyła się II edycja 30 – godzinnego kursu obsługi programu Archi Cad – I, II stopień. Został on zrealizowany w ramach projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu szczegółowej obsługi programu, posługiwanie się narzędziami Archi Cad, wykonywanie rysunków technicznych projektów budynków, wykonywanie wizualizacji, przygotowywanie rysunków do druku. W szkoleniu wzięło udział 8 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

 

Renata Czarnota

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zdjęcia wykonała Justyna Wojas