II edycja kursu operatora drona

 

II edycja kursu operatora drona

 

5 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik drogownictwa, technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu, ukończyło szkolenie operatora drona (VLOS, BVLOS). Celem szkolenia było nabycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne pilotowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi.

Wszyscy uczestnicy zakończyli szkolenie egzaminem, po zdaniu którego uzyskali świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego, wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Posiadanie takiego świadectwa uprawnia do lotów związanych ze świadczeniem usług takich jak wykonywanie zdjęć, wideo, różnego rodzaju pomiary, monitoring z powietrza.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego