Kurs operatora koparki

II edycja - kursu operatora koparki jednonaczyniowej

 

Kolejna grupa uczniów ukończyła kurs operatora koparki jednonaczyniowej. W szkoleniu wzięło udział 10 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa i drogownictwa. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego wszyscy uczestnicy otrzymali uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej. Jest to kolejna forma wsparcia z jakiej uczniowie mogli skorzystać w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Renata Czarnota

 

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego