Rysunek odręczny

Kurs rysunku odręcznego

 

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” nasi uczniowie skorzystali z kolejnej formy wsparcia. Tym razem był to 100 – godzinny kurs rysunku odręcznego. Celem szkolenia było zdobycie doświadczenia warsztatu rysunkowego i technik rysunkowych ołówkiem, cienkopisem, węglem, szkicowanie, poznanie zasad kompozycji, perspektywy, proporcji, umiejętność rysunku walorowego, linearnego i konstrukcyjnego oraz wykonywanie rysunku z wyobraźni. W zajęciach wzięło udział 5 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego