Zajęcia dodatkowe

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach:

  •   Zajęciach Informatyka dla technika – poszerzające umiejętność wykorzystania programów komputerowych. Celem tych zajęć było przygotowanie uczniów do korzystania z potencjału współczesnej technologii komputerowej i internetowej w procesie własnego kształcenia i rozwoju.

 

  •   Zajęcia z zakresu prawa budowlanego - ich celem było wzbogacenie wiedzy uczniów z zakresu prawa budowlanego niezbędnego w pracy zawodowej technika budownictwa. Zajęcia miały formę wykładów informacyjnych, problemowych i dyskusyjnych.

 

  • Zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych, których celem było uzupełnienie wśród uczniów braków związanych z treściami ujętymi w przedmiocie. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia znajdujące się na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia miały formę wykładów informacyjnych i ćwiczeń z zadaniami z etapu teoretycznego i praktycznego egzaminu.

W zajęciach łącznie wzięło udział 40 uczniów.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego