SkechUp II edycja

II edycja szkolenia z obsługi programu komputerowego SketchUp

 

Kolejna grupa 5 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa, ukończyła szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego SketchUp. Jest to II edycja kursu, jaki został zorganizowany w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Podczas zajęć zostały poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: konfiguracja programu do pracy, modelowanie 3D, budowanie i modyfikowanie brył, renderowanie i oświetlenie modeli. Na zakończenie szkolenia uczniowie otrzymali zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych.

Renata Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego