MK Power szkolenie

 

2 edycja kursu obsługi nakładki geodezyjnej MK Power

 

Rozpoczęliśmy kolejny cykl szkoleń w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Druga grupa uczniów, uczestniczyła w kursie z obsługi nakładki geodezyjnej MK Power. Podczas zajęć młodzież poznała metody praktycznego zastosowania wykorzystania programu MK Power, m.in. kreślenie sieci uzbrojenia terenu i elementów armatury, kreślenie budynków i elementów towarzyszących, opis mapy rzędnymi wysokościowymi, pomiary na mapie – metodą ortogonalną, biegunową i wcięciem liniowym, obsługa inwestycji – generowanie  danych do wyniesienia obiektu w teren.

W szkoleniu wzięło udział 5 uczniów z klasy trzeciej, kształcących się w zawodzie technik geodeta. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymał certyfikat poświadczający nabycie umiejętności.

 

Renata Czarnota

 

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego