Spawacz -TIG

Kurs spawacza elektrycznego TIG

Zakończyła się kolejna forma wsparcia z jakiej uczniowie skorzystali w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Tym razem młodzież kształcąca się w zawodzie technik budownictwa i technik drogownictwa ukończyła kurs spawacza elektrycznego TIG. Dzięki temu uczniowie zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje, co z pewnością zwiększy ich szanse na znalezienie pracy po ukończeniu szkoły.

Renata Czarnota

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego