Kurs koparko - ładowarki

Kurs operator koparko – ładowarki

 

Udział naszej szkoły w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, umożliwia uczniom udział w wielu formach wsparcia, a tym samym zdobywanie nowych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień. Tym razem 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa, uczestniczyło w kursie operatora koparko – ładowarki. Kurs zakończył się egzaminem państwowym, który zadali wszyscy uczestnicy.

Renata Czarnota

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego