Wózki widłowe

Kurs na operatora wózka widłowego

14 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik budownictwa, technik drogownictwa i zasadniczej szkoły zawodowej, miało możliwość uczestniczenia w kursie na  operatora wózka widłowego. Wszyscy ukończyli szkolenie i z wynikiem pozytywnym zdali egzamin państwowy. Dzięki temu zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje, które z pewnością pozwolą na lepsze przygotowanie się do wykonywania wybranego przez nich zawodu.

Jest to kolejna forma wsparcia z jakiej uczniowie skorzystali w ramach realizowanego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.  

Renata Czarnota

Projekt współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

          film z kursu