Operatorzy koparek

Kurs operator koparki jednonaczyniowej

 

Zakończył się kolejny kurs, realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Tym razem grupa 10 uczniów, kształcących się w zawodzie technik drogownictwa i technik budownictwa uczestniczyła w kursie operatora koparki jednonaczyniowej.

 Na zakończenie szkolenia, uczestników czekał egzamin państwowy sprawdzający stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej obsługi koparki. Wszyscy zdali go z wynikiem pozytywnym.

 

Renata Czarnota

 

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego