Szkolenie SketchUP

 

Szkolenie z obsługi programu komputerowego Sketchup

 

Udział naszej szkoły w projekcie unijnym „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, umożliwia uczniom uczestnictwo w wielu formach wsparcia. Tym razem 5 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa, ukończyło szkolenie z obsługi programu komputerowego Sketchup. W ramach którego zapoznali się m.in. z konfiguracją programu do pracy, modelowaniem 3 D, posługiwaniem się podstawowymi narzędziami, budowaniem i modyfikowaniem brył, renderowaniem i oświetleniem modeli.

Na zakończenie szkolenia uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty.

Renata Czarnota

 

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego