Operator drona

Operator drona – zawód bardzo przyszłościowy

Szkolenie operator drona jest kolejnym kursem zorganizowanym dla naszych uczniów w ramach realizowanego w szkole projektu ‘’Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy’’. Celem kursu było nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne pilotowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi - BVLOS. Na zakończenie kursu wszystkich uczestników czekał egzamin państwowy, sprawdzający stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej obsługi dronów.  

Po zdanym egzaminie uczestnicy uzyskali świadectwo kwalifikacji, które uprawnia do lotów komercyjnych, związanych z wykonywaniem takich usług jak: robienie zdjęć, kręcenie filmów, wykonywanie różnego rodzaju pomiarów, monitoringu z powietrza, lotów badawczych itp.

W kursie wzięło udział 5 uczennic kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy oraz technik geodezji. Mamy nadzieję, że nasi „nowi” operatorzy dronów zostaną docenieni na rynku pracy.

Zdjęcia wykonały Zuzanna Nawojowska i Patrycja Borowiec

Renata Czarnota

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.