Kurs MK Power


 

Kurs obsługi nakładki geodezyjnej MK Power

 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, młodzież uczestniczyła w kursie z obsługi nakładki geodezyjnej MK Power. Podczas zajęć uczniowie poznali metody praktycznego zastosowania wykorzystania programu MK Power. Doskonalili swoje umiejętności w zakresie obsługi programów do tworzenia map numerycznych.

W szkoleniu wzięło udział 5 uczniów z czwartej klasy, kształcących się w zawodzie technik geodeta. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat poświadczający nabycie umiejętności.

Ukończenie kursu z pewnością umożliwi naszym uczniom zwiększenie szans na rynku pracy.

Renata Czarnota

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego