Szkolenie Suchoraba

Uczniowie klasy II c w zawodzie technik energetyki urządzeń i systemów energetyki odnawialnej brali udział w szkoleniach w ramach programu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

W ciągu dwóch dni szkolenie zostało przeprowadzone przez firmę Eturia w Suchorabie  dla czterech grup. Uczniowie szkolili się z montażu instalacji solarnych, montażu ogniw fotowoltaicznych i montażu pomp ciepła.

Każda z grup po wprowadzeniu teoretycznym miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce. Szczególnie cenna jest możliwość samodzielnej pracy uczniów przy montażu poszczególnych urządzeń. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem trenerów prowadzących szkolenia, którzy na bieżąco korygowali wszystkie błędy i służyli cennymi wskazówkami praktycznymi.