Staże wakacyjne

          

Wakacje roku szkolnego 2017/2018 był to bardzo gorący okres dla 58 uczniów naszej szkoły uczących się w branżach budowlanych. Nie wybrali oni 2-miesięcznego wypoczynku nad morzem, czy w górach, ale postawili na zdobycie nowych doświadczeń w prawdziwej pracy zawodowej. W wyniku przeprowadzonej na wiosnę rekrutacji wyrazili chęć uczestnictwa w stażach/praktykach wakacyjnych u pracodawców w celu poszerzenia swoich kompetencji i umiejętności ponad obowiązujący w szkole program nauczania. 

Program staży/praktyk, jak wiele innych działań prowadzonych w naszej szkole jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje. Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Beneficjent: Powiat Bocheński, ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie, Łapanów 32, 32-740 Łapanów oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego, ul. Stasiaka 1,
32-700 Bochnia.

 Uczestnicy staży/praktyk wakacyjnych to uczniowie z klas I-III wszystkich zawodów branży budowlanej kształconych w naszej placówce, a mianowicie:

-technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik geodeta, technik drogownictwa, technik robót wykończeniowych, technik budowy dróg, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Beneficjenci projektu „odpracowali” u pracodawców po 150 godzin, rozliczyli się z dokumentacji, uzyskali certyfikaty ukończenia staży/praktyk, a co najważniejsze większość z nich dostanie pierwsze w swoim życiu wynagrodzenie za pracę. Pracodawcy również mają możliwość refundacji kosztów utrzymania stażysty/praktykanta.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole jeszcze przez kolejne lata i jest to przede wszystkim bardzo  dobra wiadomość dla uczniów klas pierwszych, którzy po raz pierwszy przekroczyli nasze mury szkolne. Zapraszamy wszystkich do uzyskiwania informacji i korzystania z działań prowadzonych w ramach projektów unijnych.

Zofia Winiarska