Szkolenie ArchiCAD

Kurs obsługi programu ArchiCad

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, uczniowie wzięli udział w kursie obsługi programu ArchiCad – I, II stopień.

Celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu szczegółowej obsługi programu ArchiCAD. Zakres kursu objął również naukę posługiwania się narzędziami ArchiCad, proces projektowania i realizacji projektów architektonicznych, wykonywanie rysunków technicznych projektów budynków, wykonywanie wizualizacji, przygotowanie rysunków do druku.

W kursie wzięło udział 8 uczniów, kształcących się w zawodzie technik budownictwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego