Zajęcia dodatkowe i wyrównawcze

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

W ramach realizowanego projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” uczniowie naszej szkoły kolejny raz uczestniczyli w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych:

  •   zajęcia Informatyka dla technika –zajęcia poszerzające umiejętności wykorzystania programów komputerowych przez technika budownictwa, drogownictwa, architektury krajobrazu, geodezji (2 grupy po 30 godzin),
  •  zajęcia z zakresu prawa budowlanego (30 godzin),
  •   zajęcia wyrównawcze z organizacji robót budowlanych (30 godzin),

Uczniowie mieli możliwość skorzystania również z zajęć w ramach doradztwa zawodowego. Były to spotkania indywidualne oraz grupowe.

Łącznie w powyższych formach wsparcia wzięło udział 80 uczniów.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego