W laboratorium w Miękini

Zajęcia laboratoryjne i montażowe w Ośrodku Edukacyjno – Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini.

 

Uczniowie klas pierwszej i drugiej OZE po raz kolejny brali udział w zajęciach laboratoryjnych, montażowych i projektowych w studenckim ośrodku AGH w Miękini.

Oprócz zajęć teoretycznych wykonywali ćwiczenia obliczeniowe z energetyki słonecznej z zakresu produkcji ciepła i prądu, montowali panele fotowoltaiczne, wykonywali uruchomienie kotła na biomasę  oraz analizowali parametry spalania. Dodatkowo próbowali swych sił podczas samodzielnego lutowania i zgrzewania materiałów instalacyjnych.

Osiem godzin intensywnych zajęć młodzi ludzie przyjęli z radością, zaangażowaniem i bez narzekania…