W Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych na PK

Zajęcia laboratoryjne w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
 na Politechnice Krakowskiej

 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”, odbyła się kolejna wizyta zawodoznawcza. Tym razem uczniowie klasy III b, kształcący się w zawodzie technik budownictwa, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Krakowskiej.

Tematyka zajęć, to:

- materiały budowlane w mikroskopie skaningowym,

- polimerowe dodatki do zapraw cementowych,

- reakcje chemiczne w materiałach budowlanych,

- korozja materiałów budowlanych,

- kamień, ceramika

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego