Laboratorium Inżynierii Wiatrowej

Zajęcia uczniów technikum budowlanego w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.