Zajęcia Laboratoryjne na Politechnice

Zajęcia laboratoryjne uczniów klasy II b technikum budownictwa na Politechnice Krakowskiej

 

Kolejna wizyta zawodoznawcza w ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy”,odbyła się na Politechnice Krakowskiej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w laboratorium technologii betonu, materiałów budowlanych i chemii budowlanej. Tematem zajęć było badanie korozji metali, badanie właściwości wytrzymałościowych drewna – materiału anizotropowego.

Opiekę nad uczniami sprawowały p. Z. Winiarska i p. R. Czarnota

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego