Zajęcia dodatkowe

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu 

„Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy„

 

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy„ uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach:

  •   z zakresu prawa budowlanego,
  •   wyrównawczych z organizacji robót budowlanych,
  •  informatyka dla technika – zajęcia poszerzające umiejętność wykorzystania programów komputerowych przez technika budownictwa i drogownictwa.

Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.