Laboratorium w Miękini

W środę uczniowie klasy II b w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialne mieli możliwość odwiedzenia laboratorium Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ, AGH w Miękini.

W trakcie pobytu w laboratorium uczniowie  mogli się zapoznać z działaniem nowoczesnych urządzeń pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii, zobaczyć przekroje i schematy działania takich urządzeń.

Uczniowie uczestniczyli także w ćwiczeniach praktycznych przygotowanych przez pracowników laboratorium. Ćwiczenia polegały m.in. na  podłączeniu panelu solarnego  do układu wymiennika ciepła,  połączenia paneli fotowoltaicznych i pomiary elektryczne układów, podłączeniu pompy ciepła, lutowaniu rur miedzianych. Była także możliwość  zapoznania się z budową, uruchomieniem i ustawieniami nowoczesnego pieca centralnego ogrzewania z układem podającym pelet drzewny.

Wyjazd był częścią programu: „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2