Dokumenty:

 

Regulamin rekrutacji

 

Regulamin stażu/praktyk

 

Załącznik nr 1

- karta zgłoszenia ucznia do projektu

Załącznik nr 2

- deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 3

- oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 4

- rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5

- umowa na realizację stażu / praktyki

Załącznik nr 6

- dziennik stażu / praktyki

Załącznik nr 7

- certyfikat odbycia stażu / praktyki

Załącznik nr 8

- wniosek o przyznanie stypendium za udział w stażu / praktyce

Załącznik nr 9

 - oświadczenie o poniesionych kosztach

Załącznik nr 10

 - merytoryczne uzasadnienie udziału w kursie lub stażu

 

 

 

Harmonogram rekrutacji 2020 -termin rekrutacji 15 stycznia 2020 r.

 

Harmonogram rekrutacji 10/2019 -termin rekrutacji 15 listopada 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 9/2019 -termin rekrutacji 30 października 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 8/2019 -termin rekrutacji 18 października 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 7/2019 -termin rekrutacji 16 września 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 6/2019 -termin rekrutacji do 14 maja 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 5/2019  -termin rekrutacji do 24 kwietnia 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 4/2019   termin rekrutacji do 29 marca 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 3/2019   trmin rekrutacji do 13 marca 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2/2019  termin rekrutacji do 5 lutego 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 1/2019    termin rekrutacji do 8 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram rekrutacji 8/2018    termin rekrutacji do 5 grudnia 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 6/2018    termin rekrutacji do 24 września 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 5/2018    termin rekrutacji do 10 września 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 4/2018    termin rekrutacji do 15 czerwca 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 3/2018    termin rekrutacji do 24 kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 2/2018    termin rekrutacji do 6 kwietnia 2018 r.

 

Harmonogram rekrutacji 1/2018

 

Harmonogram rekrutacji