Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła jest w trakcie realizacji zadań i przedsięwzięć zawartych  w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020.

 

W związku z udziałem w programie, biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości
15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Zachęcamy zatem wszystkich:
nauczycieli,  uczniów oraz rodziców do tworzenia list z własnymi propozycjami.

 
Trwający do 31 grudnia 2017 projekt, oprócz wzbogacenia biblioteki o nowości książkowe, ma na celu również rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Liczymy na Waszą pomoc, pomysłowość i aktywny udział w planowanych akcjach i przedsięwzięciach.

Szczegółowe informacje można znaleźć  w bibliotece szkolnej.

Nasza szkoła jest w trakcie realizacji zadań i przedsięwzięć zawartych  w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020.

 

W związku z udziałem w programie, biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości
15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Zachęcamy zatem wszystkich:
nauczycieli,  uczniów oraz rodziców do tworzenia list z własnymi propozycjami.

 
Trwający do 31 grudnia 2017 projekt, oprócz wzbogacenia biblioteki o nowości książkowe, ma na celu również rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Liczymy na Waszą pomoc, pomysłowość i aktywny udział w planowanych akcjach i przedsięwzięciach.

Szczegółowe informacje można znaleźć  w bibliotece szkolnej.

Nasza szkoła jest w trakcie realizacji zadań i przedsięwzięć zawartych  w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016- 2020.

 

W związku z udziałem w programie, biblioteka szkolna otrzymała dotację w wysokości
15 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych. Zachęcamy zatem wszystkich:
nauczycieli,  uczniów oraz rodziców do tworzenia list z własnymi propozycjami.

 
Trwający do 31 grudnia 2017 projekt, oprócz wzbogacenia biblioteki o nowości książkowe, ma na celu również rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży.

Liczymy na Waszą pomoc, pomysłowość i aktywny udział w planowanych akcjach i przedsięwzięciach.

Szczegółowe informacje można znaleźć  w bibliotece szkolnej.