Kurs spawacza zakończony

Kurs spawania zakończony

Dzięki projektowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” 30 uczniów naszej szkoły ukończyło kurs spawacza. Celem szkolenia było nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania zawodu spawacza w metodzie MAG. Kurs zakończył się egzaminem państwowym, a uczestnicy otrzymali książeczkę spawacza oraz certyfikaty poświadczające  uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Ukończenie kursu z pewnością umożliwi naszym uczniom zwiększenie szans na rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Renata Czarnota – lider szkolny