Kurs operator koparko – ładowarki

Kurs operator koparko – ładowarki

Tym razem 60 uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik drogownictwa, uczestniczyło w kursie operatora koparko - ładowarki.

Jest to kolejne szkolenie zorganizowane w dla naszych uczniów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Na zakończenie kursu wszystkich uczestników czekał egzamin państwowy sprawdzający stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu teoretycznego i praktycznego przygotowania do samodzielnej obsługi koparko – ładowarki.

Wszyscy zdali go z pozytywnym wynikiem i otrzymali świadectwo oraz uprawnienia na koparko – ładowarkę w formie książki operatora ważną bezterminowo.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Renata Czarnota – lider szkolny projektu