Kurs spawania

30 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik drogownictwa, uczestniczy w kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135).

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Na zakończenie kursu każdego uczestnika czeka egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Po pozytywnym egzaminie każdy uczestnik otrzymuje Książeczkę spawacza, Świadectwo kwalifikacyjne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Renata Czarnota – lider szkolny projektu