Szkolenie z obsługi stacji fotogrametrycznej

Szkolenie z obsługi stacji fotogrametrycznej

Grupa 40 uczniów technikum geodezyjnego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” miała możliwość uczestniczenia w 24 – godzinnym szkoleniu
z obsługi stacji fotogrametrycznej.

Celem kursu było nabycie umiejętności obsługi cyfrowej stacji fotogrametrycznej. Zakres szkolenia obejmował tematykę dotyczącą: zakładania projektu, obliczania orientacji wewnętrznej dla kamer cyfrowych, usuwania dystorsji ze zdjęć, tworzenia map wektorowych oraz edycji numerycznego modelu terenu.

Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat poświadczający nabycie umiejętności.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Renata Czarnota – lider szkolny projektu

 

Zdjęcia zamieszczamy dzięki uprzejmości Pani Danuty Sucharskiej