Kopalnia Porfiru Zalas

W środę mieliśmy możliwość zobaczyć z bliska pracę w kamieniołomie. W ramach wycieczek zawodoznawczych z programu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” zwiedzaliśmy Kopalnię Porfiru Zalas.

Kopalnia Porfiru Zalas  wraz z Kopalnią Diabazu Niedźwiedzia Góra wchodzą  w skład przedsiębiorstwa Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach Sp. z o.o. Okolice Krzeszowic obfitują w różnorodne skały wykorzystane do różnych celów gospodarczych. Mimo gęstej mgły, która później się podniosla, zobaczyliśmy proces pozyskiwania kruszywa porfirowego.

Początki eksploatacji porfiru na tym obszarze sięgają okresu międzywojennego. Miejscowa ludność pozyskiwała kamień na własne potrzeby. Kopalnia Zalas oddana została do eksploatacji w 1972 roku i prowadzić eksploatację będzie przynajmniej do 2043 (wtedy wygasa obecna koncesja na wydobycie).

Porfir i diabaz to skały pochodzenia wulkanicznego. Właściwości tych skał, głownie wytrzymałość i mrozoodporność powodują, że jest to cenione kruszywo głownie dla drogownictwa, kolejnictwa i budownictwa. Najczęściej wykorzystywane jako podbudowa ciągów komunikacyjnych i dodatek do mas bitumicznych i betonów.

Zwiedzając kopalnię Zalas mogliśmy zobaczyć cały proces technologiczny od wydobycia surowca, poprzez jego kruszenie, aż do segregacji na poszczególne frakcje wielkościowe. Zakład oferuje grysy, tłucznie, kliniec, kamień łamany, materiał niesortowany.

Drogowcy zobaczyli również zakładowe laboratorium, w którym badane są próbki kruszywa pod względem ich właściwości fizykochemicznych tak aby odbiorca dostałkruszywo najwyższych parametrów. Zakład posiada certyfikat ISO 9001:2009.

KP