Dni wolne

 

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
im. Stanisława Konarskiego w Bochni

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019