Dodatkowe zajęcia

Dodatkowe zajęcia w ramach projektu

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” uczniowie naszej szkoły biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego zawodowego w drogownictwie i matematyki w geodezji

Z zajęć z języka angielskiego zawodowego w drogownictwie korzysta 8 uczniów, podczas których poznają słownictwo zawodowe dotyczące branży drogowej. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do pracy w swojej dziedzinie, a także zwiększy się ich konkurencyjność na rynku pracy.

Zajęcia z matematyki w geodezji skierowane są do uczniów w zawodzie technik geodeta, korzysta z nich 15 uczniów. Zajęcia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności. Są także formą przygotowania się do egzaminu maturalnego.

Realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Renata Czarnota – lider szkolny projektu